Westra Security inleder samarbete med Securdia

4 maj 2021

Westra Security och Securdia AB ingår samarbete för att gemensamt främja säkerheten i morgondagens samhälle. De bägge bolagen, som har sina säten i Arvika och Stockholm har tagit ett strategiskt besult om ett utbyte av tjänster för att därigenom på ett affärsmässigt sätt kunna dra fördel av varandra styrkor.

Ambitionen med samarbetet är att stärka och förbättra parternas produkt- och tjänsteutbud inom larmövervakning, integration av elektroniska säkerhetssystem och mobila personlarm. Med en fortsatt stark efterfrågan på smarta säkerhetslösningar finns det en god möjlighet för parterna att expandera genom varandras expertisområden.

– Genom att agera tillsammans med Westra Security förbättrar vi vårt förhandlingsläge vid kommande upphandlingar, då vi har möjlighet att erbjuda en av Sveriges i särklass bästa larmcentraler. Med sin vilja att vara en ”frontrunner” inom sin genre vad gäller larmcentral- och bevakningstjänster, ser vi att samarbetet kommer vara en stor tillgång för oss i vår vidareförsäljning mot nya och befintliga kunder menar Calle Baumgarten, VD på Securdia AB.

– Att ständigt hänga med och tillhandahålla den kapacitet, innovation och säkerhet som våra kunder kräver är oerhört viktigt. Vi är övertygande om att ett samarbete med Securdia där vi får möjlighet att nyttja deras digitala tjänst ”SecurCloud” kommer underlätta och förbättra vårt arbete på vår larmcentral säger Martin Strandberg, Försäljningschef på Westra Security.