Varför välja en certifierad larmcentral genom ett auktoriserat bevakningsföretag? 

Du läser detta med stor sannolikhet för att du antingen har bevakning eller överväger att skaffa. Anledningarna till att personer och företag skaffar bevakning kan variera i viss mån men i de flesta fall handlar det om trygghet, ekonomiska omständigheter eller en kombination av dessa.

Enligt de bestämmelser som finns krävs det auktorisation för att yrkesmässigt få utföra bevakning åt någon annan. För att få auktorisationen är en del ett certifikat som visar att larmcentralen uppfyller de hårt ställda kraven. Genom att välja Westra Security som har en certifierad larmcentral och är ett auktoriserat bevakningsföretag kan du känna dig säker på att din larmhantering kommer att utföras professionellt. För att säkerställa att Westra Security uppfyller kraven och följer de bestämmelser vi har att rätta oss efter kontrolleras vi med jämna mellanrum både av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC) samt Länsstyrelsen. De kontrollerar olika delar och sammantaget granskas hela vår verksamhet.

Nedan följer ett axplock av de krav vi har på oss som sammantaget ger dig en tillförlitlig och tillgänglig tjänst:

  • Vi har redundans avseende strömförsörjning, telefoni och datatrafik.
  • Välutbildad personal som bemannar larmcentralen 24 H om dygnet, 365 dagar om året.
  • Genom Länsstyrelsens försorg kontrolleras all personal med jämna mellanrum gentemot misstankeregistret och belastningsregistret.
  • Loggning i alla system som ger oss spårbarhet i hur ärenden hanteras.
  • Höga krav på det fysiska skyddet på larmcentralen vilket gör att vi kan förvara din information på ett säkert sätt.
  • Ett ledningssystem som möjliggör kontinuerlig uppföljning, utveckling och förbättring av våra tjänster.
  • Genom att lämna över larmhanteringen till Westra Security säkerställer du att du får ut det mesta av din anläggning, oavsett tid på dygnet eller vart du än befinner dig.
rack.png