Westra Security erhåller tillstånd för larmövervakning och bevakning

23 mar 2020

(Arvika 20200323) Westra Security har blivit certifierad som Larmcentral och erhållit tillstånd av Länsstyrelsen som Auktoriserat Bevakningsbolag.

Westra Security är en avknoppning från Bonnier-koncernen och erbjuder ett spektrum av tjänster inom säkerhetsområdet.

  • Nu kan vi äntligen gå ut och erbjuda våra tjänster på den kommersiella marknaden. Vi har en lång rad med bolag som väntat på att vi skulle få våra tillstånd på plats, vilket nu skett. Vår ambition är att bli ett ledande säkerhetsföretag i Sverige, säger Lars-Olov Viltestam, VD för Westra Security.

I och med att brottsligheten och säkerhetsbehoven fortsätter öka i landet så ökar även skyddsbehoven.

Westra Securitys larmcentral har varit igång i obruten kedja sedan 2015. Bolaget har byggt ett unikt koncept för larmövervakning  som är effektivare än nuvarande tjänster på marknaden. Den kameraövervakning som bolaget använder ligger på högsta tekniska nivå och i yttersta framkant. Med de nya tillstånden kan Westra nu erbjuda dessa tjänster kommersiellt. De bolag som står i kö är fastighetsbolag, entreprenadbolag och andra typer av bolag som är hårt drabbade av den organiserade brottsligheten.

Trycket är hårt på många bolag. Polisen hinner inte med och tjuvarna har lärt sig knepen för att gå runt den vanliga typen av larminstallationer och åtgärder. Vi har testat konceptet i avgränsade miljöer och vi vet att detta är bättre än vad konkurrenterna kan erbjuda och kan fungera när inget annat hjälper.

Westra Security har sedan tidigare även separata, redundanta datahallar och kan därför erbjuda ett mycket brett erbjudande av tjänster. Verksamheten är centrerad till Arvika kommun i Värmland, där flera fiberstråk ligger mellan Stockholm och Oslo. I regionen finns flera samverkande kommuner med stort intresse att ligga i framkant av IT-utvecklingen:.

Expansionsmöjligheterna för Westra Security är stora. Detta gäller både inom SOC (driftövervakning) men även inom annan typ av säkerhet som är ett hett tillväxtområde i Sverige.

Westra Security har blivit certifierad Larmcentral  och är ett av dom första företagen som blivit certifierade enligt nya utgåvan av normen SSF 136:5
Bolaget har även erhållit 
tillstånd av Länsstyrelsen som Auktoriserat Bevakningsbolag enligt 1§ lagen (1974:191) om bevakningsbolag.

 

För tekniska frågor och kunderbjudanden:

Martin Strandberg
Säljchef
010-14 15 804
martin.strandberg@westrasecurity.se