Riktigt redundanta Datahallar

Westra Securitys två datahallar är helt redundanta. Detta för att säkerhetsställa bästa driftsstabilitet oavsett om strömmen går eller om ett stamnät för fiberkoppling lägger ner.
Detta gör våra hallar till några av de driftsäkraste i landet.  

Några av våra säkerhetsåtgärder för att säkra driften är:

  • Elmatning från oberoende ställverk
  • Reservkraft med 
  • UPS till varje datahall
  • Datahallar på separata platser i Arvika
  • Redundant fiber med separata kopplingspunkter till separata stamnät
  • Effektiv redundant kylning som använder frikyla i den mån det är möjligt
  • Dubbla strömförsörjning till varje rack
  • Redundant svartfibernät för kommunikation mellan datahallarna
  • Skalskydd med högspänningsstaket, kameraövervakning och inkörningsskydd
  • Brandskyddsklass EI30 enligt EN1363

Ett urval av våra kunder