Westra Security certifierade för ISO 9001:2015

25 nov 2020

Nu har vi även fått ISO 9001:2015 certifiering.
”Detta certifikat visar att Westra Security jobbar för att säkerställa vår leverans av tjänster i toppklass.” Martin Strandberg, Marknadschef för Westra Security

Denna standard beskriver kvalitetsledningssystemet i företaget, vilket är ett verktyg för ledningen att leda verksamheten och stötta medarbetarna i det arbete som görs.
Det visar att vi gör rätt sak vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser och att vi aktivt arbetar med förbättringar och att uppföljning sker löpande.