duotone3.png

Vi tar ett helhetsgrepp

Westra Security erbjuder tjänster inom en rad olika områden.

Säkerhet

Vi erbjuder:

 • Larmcentral
 • Inbrottslarm
 • Kameraövervakning
 • Personlarm
 • Spårningstjänster GPS
 • Säkerhetsrådgivning
 • Riskhantering
 • Riskanalys
 • Företagssäkerhet
 • Utbildningar

Fastighet

Vi erbjuder:

 • Fastighetsjour
 • Övervakning
datahall.png