Westra Security certifierade för ISO 14001

26 apr 2021

Nu har vi även fått ISO 14001 certifiering.
”Detta certifikat visar att Westra Security inte bara jobbar med säkerhet för våra kunder utan även för vår miljö.” Martin Strandberg, Marknadschef för Westra Security

ISO 14001 ingår i ISO 14000 serien som handlar om miljöledning. Syftet med ISO 14001 är att hjälpa oss att minimera hur våra arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land). ISO 14001 vägleder även oss att säkerställa att vi följer lagar samt regleringar kring de krav som finns på verksamheten utifrån ett miljöperspektiv. Standarden är också till för att företag ständigt skall kunna förbättra sina verksamheter utifrån miljöanpassade processer.