duotone1.jpg

Varför Westra Security?

Westra Security har en bakgrund ifrån Bonnierkoncernen där vi hanterade allt ifrån IT-säkerhetsfrågor till fysisk säkerhet samt övervakning och managering, genom bildandet av Westra Security och förvärvet av Bonsoc så känner vi oss övertygande om att vi kan erbjuda unika lösningar till marknaden. Westra Security har under dessa år formats till ett specialiserat företag i säkerhetsbranschen med bred kompetens och erfarenhet från standardlösningar till mycket avancerade lösningar för våra klienter.

Våra medarbetare är en unik sammansättning av kompetenser och experter med bred kompetens inom hela säkerhetssegmentet.

Westra Security kan hantera alla aspekter från IT-säkerhet till fysisk säkerhet, oavsett om du behöver säker datadrift i högsäkerhetsklassade fullt redundanta datacenter eller ett enkelt larmsystem i din sommarstuga. Det kan handla om speciallösningar för att bevaka ett objekt där det ej finns tillgång till el eller bredband och inga konventionella lösningar finns, eller så behöver du en avancerad kameraövervakning med allt ifrån ansiktsdetektering på hundratals meters avstånd till värmedetektering. 

Westra Security har alltid jobbat i det främre skiktet med ny teknik och anpassat denna teknik till att fylla behov på bevakningsfronten. Vi har under lång tid jobbat nära utvecklare av säkerhetsprodukter som krävande beställare och varit med och omformat flertalet produkter på den svenska marknaden.

Westra Security har en dynamiskt uppbyggd styrka som möjliggör att vi är snabbrörliga med ny teknik samt i verksamheten.

Westra Security har en stolthet i att endast erbjuda produkter vi själva testat och arbetat med där vi kan kvalitetssäkra produkter och tjänster som vi levererar.

Westra Security är ett Auktoriserat Bevakningsbolag enligt 1§ lagen (1974:191) om bevakningsbolag, vi har egen certifierad Larmcentral i enlighet med den senaste utgåvan av SSF 136, utgåva 5, bolaget är ISO certifierat och följer ISO 9001 samt 14001.

Ett urval av våra kunder