duotone1.jpg

Redefining Security

Varför välja Westra Security?

Westra Security, med bakgrund i Bonnierkoncernen, hanterar IT-säkerhetsfrågor, fysisk säkerhet, övervakning och managering, från standard- till avancerade lösningar. Genom förvärvet av Bonsoc kan vi erbjuda helt unika tjänster till marknaden. Westra Security har från start formats till en specialiserad leverantör i säkerhetsbranschen med bred kompetens och erfarenhet.

duotone2.png

Riktigt redundanta datahallar

Westra Securitys två datahallar är helt redundanta. Detta för att säkerhetsställa bästa driftsstabilitet oavsett om strömmen går eller om ett stamnät för fiberkoppling lägger ner.

Läs mer
datahall.png
duotone3.png

Varför välja en certifierad larmcentral genom ett auktoriserat bevakningsföretag? 

Du läser detta med stor sannolikhet för att du antingen har bevakning eller överväger att skaffa. Anledningarna till att personer och företag skaffar bevakning kan variera i viss mån men i de flesta fall handlar det om trygghet, ekonomiska omständigheter eller en kombination av dessa.

Läs mer